Dokumenty wizowe do Chin

Proces wizowy budzi wiele problemów w szczególności dla osób przechodzących przez niego po raz pierwszy. Poniżej przedstawiamy dokumenty wizowe niezbędne do uzyskania Wizy do Chin:

-Obowiązkowa rezerwacja hotelowa na każdy planowany wjazd i wyjazd
-Obowiązkowa rezerwacja lotnicza na każdy planowany wjazd i wyjazd
-Oryginał paszportu ważny co najmniej 180 dni po dacie zakończenia podróży ( paszport musi posiadać 6 wolnych stron: 3 kartki – obok siebie lub obustronnie puste )
-Kopia paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi)
-Wypełniony wniosek wizowy
-1 x aktualne zdjęcie paszportowe

Nasza firma wypełnia wszelkie formalności. Pomagamy przejść przez proces otrzymywania wizy do Chin. Dla jak najwyższego zadowolenia klientów nasi doradcy dostępni są całodobowo.